CJP Cultuurkaart

Wij zijn CJP Cultuurkaart acceptant

Dit betekend dat al onze workshops op school, schoolprojecten en cultuurdagen, binnen het voortgezet onderwijs, gefinancierd kunnen worden met de CJP cultuurkaart.

De CJP Cultuurkaart is een betaalmiddel voor culturele activiteiten die op school plaatsvinden.

De CJP Cultuurkaart is speciaal voor het voortgezet onderwijs.

Met de CJP Cultuurkaart wordt het budget voor cultuuronderwijs vergroot met € 5,- per leerling door het ministerie van OCW.

Met de CJP Cultuurkaart kunnen leerlingen gebruikmaken van heel veel CJP-kortingen en voordelen.

De school investeert € 10,- per leerling en krijgt € 15,- per leerling terug. Je hebt dus € 5,- per leerling extra te besteden. De € 15,- per leerling is door de school te besteden bij meer dan 1.600 culturele instellingen, waaronder natuurlijk de CKV Fabriek!

De directie meldt de school aan op www.cjp.nl/aanmeldencultuurkaart. Dat kan t/m 31 juli van elk kalenderjaar.

De budgethouder van de school ontvangt in september van elk kalenderjaar de oproep om de leerling- en docentgegevens aan te leveren (aanleveren kan tot 20 december van hetzelfde jaar).

Wordt de school vóór 1 juli van een kalenderjaar aangemeld? Én zijn alle gegevens voor 1 oktober van datzelfde jaar aangeleverd? Dan ontvangt de school dertig CJP docentenpassen gratis (twv. € 150,-).

Klassikale activiteiten en projecten kunnen alleen via een weborder worden betaald. Deze wordt online geïnitieerd door de docent en aangemaakt door de culturele instelling. De weborder moet worden goedgekeurd door de budgethouder van de school.